רגולציה חכמה

מפתחת את החברה, מעודדת את הצמיחה

על מנת לקבל הסבר מקיף על מסגרת המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי - לחצו כאן   ;  לצפייה בפירוט ההקלה בנטל הרגולטורי לשנת 2016 - לחצו כאן   ;  לצפייה בפירוט ההקלה בנטל הרגולטורי לשנת 2017 - לחצו כאן   ;  לצפייה בפירוט ההקלה בנטל הרגולטורי לשנת 2018 - לחצו כאן
תכנית החומש
התכנית מציגה את התכנון החמש שנתי של כל משרד לטיוב הרגולציה שבאחריותו
סיכום שנת 2018
פירוט החיסכון בעלויות הרגולציה
לשנת 2018
על תהליכי טיוב הרגולציה
בואו להכיר לעומק את התהליכים השונים ואת המתודולוגיה העומדת בבסיסם
החלטה 4398
החלטה הקובעת את אבני היסוד לרגולציה חכמה ואת תשתית עבודת הממשלה
הצצה לרגולציה בישראל
365
תחומי רגולציה
216
רגולטורים
כ- 700 *
הוראות חוק רגולטוריות
מטרות המהלך
-25% בעלות המצרפית
של הבירוקרטיה
5
שנים
תרבות שיתוף
(ציבור ובעלי עניין)
חדשה
הערכת
עלות-תועלת
CC license by rachid ahitass