סיכום טיוב רגולציה - 2016

בהתאם להחלטת ממשלה 2118תכנית החומש לטיוב הרגולציה בממשלה מורכבת מעשרות תכניות מפורטות של משרדי הממשלה בתחומים השונים.

בהמשך העמוד, מובאת לפניכם טבלה המציגה את התחומים אותם התחייבה הממשלה לבחון בשנת 2016 על מנת להקל את הנטל הרגולטורי, וכתוצאה מכך את סך החיסכון למשק.

בנוסף, מצורף ספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2016 (לחצו כאן לצפיה מקוונת) המסכם את כל תכניות הממשלה להקלה בנטל הרגולטורי בשנה זו.

 For the English edition - Click Here

ניתן לצפות בדוחות המלאים בעמוד תכנית החומש.

משרד תחום סך ההפחתה (מליוני ש"ח)
המשרד לביטחון פנים רישוי כלי ירייה 30
רישוי עסקים כב"ה  לא בוצע כימות לחיסכון
רישוי עסקים משטרה 487
משרד הביטחון פיקוח ייצוא ביטחוני  טרם בוצע כימות לחיסכון
הג"א  טרם בוצע כימות לחיסכון
רישוי כלי ירייה לארגון טרם בוצע כימות לחיסכון
משרד הבריאות ניסויים קליניים  לא הוגש דוח
רישום תרופות  לא הוגש דוח
טיפול בשפכים והשקיה בקולחין  לא הוגש דוח
המשרד להגנת הסביבה רישוי משולב 57
קרינה בלתי מייננת 10.5
פסולת מסוכנת 7
משרד החקלאות יבוא מוצרים מהצומח 100
יבוא מוצרים מן החי 40
יבוא ציוד חקלאי 15
עובדים זרים לחקלאות 15
תכנון ובניה של מבנים חקלאיים 6
סחר חוץ וחלוקת מכסות יבוא 5
יבוא מיני דגים חיים 68.6% מעלויות הבירוקרטיה
הסדרת מקצוע הרפואה הוטרינרית אין עלויות ישירות
משרד הכלכלה והתעשייה רפורמה בתקינה 48
חובת תו תקן 3.5
תקן לא חל 2.3
משקלות ומידות לא בוצע כימות לחיסכון
משרד המשפטים אגף רישום והסדר מקרקעין (טאבו) 91
פיקוח על אפוטרופוסים 40
רשות הפטנטים 1.3
רישום מפלגות  נדחה למאי 2017
שמאי מכריע, רישוי ורישום נדחה למאי 2017
ירושה נדחה למאי 2017
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים עבודת נשים לא הוגש דוח עקב מעבר משרד העבודה למשרד הרווחה
הודעה לעובד תנאי העסקה לא הוגש דוח עקב מעבר משרד העבודה למשרד הרווחה
קבלני כוח אדם  לא הוגש דוח עקב מעבר משרד העבודה למשרד הרווחה
עבודת נוער לא הוגש דוח עקב מעבר משרד העבודה למשרד הרווחה
רישום הנדסאים וטכנאים  לא הוגש דוח עקב מעבר משרד העבודה למשרד הרווחה
משרד התקשורת הוראות דיווח של חברות תקשורת 3.6
משרד התחבורה הסמכת משיטים 3.5
תעודות סוג לכלי שיט לא בוצע כימות לחיסכון
רישום כלי שיט התחום יבחן גם במהלך שנת 2017
רישום ראשוני כלי רכב התחום יבחן גם במהלך שנת 2017
משרד התרבות ביטוח ספורטאים   42
נהיגה ספורטיבית   1.25
צלילה ספורטיבית  0.17
משרד התיירות מלונות  260
סך הכל:    1.27 מיליארד ש"ח