סיכום טיוב רגולציה - 2015

בהתאם להחלטת ממשלה 2118תכנית החומש לטיוב הרגולציה בממשלה מורכבת מעשרות תכניות מפורטות של משרדי הממשלה בתחומים השונים.

מצורף לפניכם סיכום תמציתי של תכניות הממשלה לשנת 2015 בתחומים השונים.

הדוחות המלאים מפורסמים בדף תכנית החומש.