סיכום טיוב רגולציה - 2018

בהתאם להחלטת ממשלה 2118תכנית החומש לטיוב הרגולציה בממשלה מורכבת מעשרות תכניות מפורטות של משרדי הממשלה בתחומים השונים.

מצורף ספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2018 המסכם את כל תכניות הממשלה להקלה בנטל הרגולטורי בשנה זו.