רגולציה מתוכננת - 2016 RIA


להלן מובאת רשימת החקיקה (ראשית ומשנית) הרגולטורית של משרדי הממשלה העתידה להתפרסם בשנת 2016 כפי שנמסרה על ידי משרדי הממשלה בחודש מרץ 2016, רשימה זו עשויה להתעדכן בזמן הקרוב.