קולות קוראים 2020

הארכת תוקף רישיונות והיתרים לאור פגיעת נגיף הקורונה - נובמבר 2020

לאור פגיעת נגיף הקורונה, אגף רגולציה יוזם מתווה להארכת התוקף של כל סוגי האישורים הרגולטורים הקיימים על מנת לאפשר לבעלי העסקים למקד את המאמץ בשיקום העסקי. לצורך כך נדרש להגדיר באופן ברור איך מאריכים תוקף לכל סוג של רישיון (ייצוא, יבוא, ייצור, רשיונות עסק, ועוד) על מנת לאזן את הארכת התוקף עם האינטרס הציבורי המוגן.

המתווה המוצע רלוונטי לאישורים רגולטוריים שעתידים לפקוע בשנה הקרובה והנה עיקריו:
א. רישיונות שתוקפם המקורי הוא לתקופה של עד שנה, יוארכו בדומה לאופן שהוארכו עד כה – בשלושה חודשים;
ב. רישיונות שתוקפם המקורי הוא מעל שנה ועד שלוש שנים, יוארכו בחצי שנה;
ג. רישיונות שתוקפם המקורי הוא מעל שלוש שנים, יוארכו בתקופה של שנה;
ד. רישיונות אשר תוקפם נמוך משלוש שנים, אך בשל הגבלות הממשלה מדובר בפעילות שהופסקה באופן מלא במצטבר למשך 4 חודשים מתוך שנת הפעילות האחרונה יוארכו אף הם בשנה

לפרטי המתווה לחצו כאן

יש לכם הערות? צריך מילים חכמות כמה שיותר מהר.
כתבו ל- Regulation@pmo.gov.il