צור קשר
לפרטי הקשר של מובילי טיוב הרגולציה במשרדי הממשלה המשתתפים במהלך, לחץ כאן.