דוחות RIA

כאמור, המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי כולל תכנית חומש להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, וכן ביצוע תהליך להערכת השפעות רגולציה חדשה (RIA). 


להלן ריכוז דוחות ה- RIA שפורסמו עד כה: