מדריך RIA


בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2118 בדבר "הפחתת הנטל הרגולטורי", ועל מנת להנחות את משרדי הממשלה בדבר ביצוע הערכת השפעות רגולציה חדשה (למידע נוסף על תהליך זה לחץ כאן), נכתב מדריך RIA (לחצו להורדה), אשר מקנה למשרדים את המתודולוגיה, הידע והכלים לביצוע תהליך זה, תוך הישענות על הידע המחקרי והניסיון הבינלאומי.

For and english version of the guide - download