ספר הרגולטורים
ספר הרגולטורים נכתב במסגרת החלטת ממשלה מס' 2118 בדבר "הפחתת הנטל הרגולטורי", וזאת על מנת למפות לראשונה את כלל הרגולטורים הפועלים בממשלה ואת תחומי אחריותם.


ספר הרגולטורים - ינואר 2019

ספר הרגולטורים - יוני 2015