מנגנוני הרגולציה בישראל - דוח ה- OECD

מדינת ישראל ביקשה מארגון ה - OECD  לבצע הערכת מצב של מנגנוני הרגולציה בישראל ולגבש המלצות לצורך קידום מדיניות הרגולציה. הצוות מטעמם נפגש עם משרדי הממשלה, הארגונים הכלכליים ומכוני מחקר. בעקבות כך גובש דו"ח והמלצות של הארגון לאור ניסיונם הבינלאומי.
עיקרי הדו"ח הוצגו בפני הממשלה על ידי ראש הוועדה למדיניות הרגולציה של ה - OECD  בישיבת הממשלה שהתקיימה ב- 15.07.2018.