מדריך טיוב רגולציה

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2118 בדבר "הפחתת הנטל הרגולטורי", ועל מנת להנחות את משרדי הממשלה בדבר תהליך טיוב הרגולציה הקיימת (למידע נוסף על תהליך זה לחץ כאן), נכתב המדריך לטיוב רגולציה קיימת (להורדה לחצו כאן), אשר מקנה למשרדים את המתודולוגיה, הידע והכלים לביצוע תהליך הפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, תוך הישענות על הניסיון שנצבר באגף טיוב רגולציה ובמשרדי הממשלה.for the english edition - 
download