קולות קוראים 2017

שם המשרד תחום  תאריך סיום
משרד המשפטים אגודות עותומניות-הגשת דיווחים לפי פעילותן  30.6.18 לצפייה
--- ועדה מייעצת למועד יישום סימון מוצרי מזון 21.12.17 לצפייה
משרד המשפטים רשם המתווכים  28.11.17 להורדה
משרד החקלאות פערי כח בשיווק פירות וירקות טריים - חלופות לאסדרה 15.10.17 לאתר
משרד המשפטים מועצת רואי החשבון 15.3.2017 להורדה
משרד המשפטים רישוי נוטריונים 22.3.2017 להורדה
משרד החקלאות התייעצות עם הציבור שיפור הרגולציה וצמצום הבירוקרטיה במשרד החקלאות - תכנית החומש לטיוב רגולציה בשנת 2017 25.1.17 להורדה
משרד הכלכלה מבדקות שירות 18.4.2017 להורדה
משרד התחבורה רישיונות, תגי חנייה לנכה, צמ"ה, רישום כלי טייס, הובלת חומ"ס, אישורים לכלי שייט 1.6.17 להורדה
הרשות להגנת הצרכן תעודות אחריות 15.6.2017 להורדה