קולות קוראים 2016

שם המשרד תחום  תאריך סיום
משרד המשפטים רישוי נוטריונים 22.3.2017 להורדה
משרד המשפטים מועצת רואי החשבון 15.3.2017 להורדה
הרשות להגנת הצרכן הנפקת ומסירת מדבקת אחריות הקיימת בסעיף 18א(א1) לחוק הגנת הצרכן 6.10.16 להורדה
משרד
התחבורה
כלל תחומי המשרד לשנת 2016 -
כפי שמפורט כאן
11.9.16 להורדה
משרד
הכלכלה
הערכת השפעות לרגולציה עתידית- לשכות פרטיות לתיווך עובדים 15.9.16 להורדה