מובילי טיוב רגולציה בממשלה

משרד

שם

דואר אלקטרוני

בטחון פנים

אבישי לדני

Avishayl@mops.gov.il

בריאות

הדס ידגר

hadas.yadgar@moh.gov.il

בריאות

נריה שטאובר

Neria.shtauber@Moh.gov.il

הגנת הסביבה

אוהד קרני

OhadC@sviva.gov.il

הגנת הסביבה

אביטל הלה עשת

avitalhe@sviva.gov.il

הגנת הסביבה

עופר זילברטל

Opher@sviva.gov.il

חקלאות

גיא מור

guymo@moag.gov.il

כלכלה

יוחאי ברנשטיין

Yochai.Bernstein@economy.gov.il

משפטים

גליה רוטשטיין שגיא

GaliaSa@justice.gov.il

תחבורה

עדי בן ישי

benishayad@mot.gov.il

תחבורה

עידו אלמקייס

elmakiasi@mot.gov.il

תקשורת

יפעת סיטרואן

citroeni@moc.gov.il

רה"מ

לירון שוורץ

Lirons@pmo.gov.il

רה"מ

שי אגם

Shaiag@pmo.gov.il

רה"מ

דוד ימין

davidy@economy.gov.il

רה"מ

עמיחי פישר

amichaiF@pmo.gov.il

רה"מ

שירי נוימן

shirin@pmo.gov.il