דוחות טיוב רגולציה קיימת 2016משרד שנה רגולטור תחום פעילות
משרד התחבורה 2016 רשות תעופה אזרחית מתן תעודת סוג לכלי טיס להורדה
משרד התחבורה 2016 רשות הספנות והנמלים הסמכה ופיקוח על אנשי צוות כלי שיט ישראליים להורדה
משרד התקשורת 2016 אגף פיקוח דיווחים להורדה
משרד המשפטים 2016 האפוטרופוס הכללי פיקוח על אפוטרופוסים להורדה
המשרד לביטחון פנים 2016 הרשות הארצית לכבאות והצלה רישוי עסקים להורדה
המשרד לביטחון פנים 2016 משטרת ישראל רישוי עסקים להורדה
משרד הביטחון 2016 אגף הפיקוח על ייצוא בטחוני מרשם היצוא הבטחוני - יצוא להורדה
משרד הביטחון 2016 שירות התגוננות אזרחית חומרים מסוכנים - הגשת בקשה להורדה
משרד הביטחון 2016 אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים הגשת בקשה מקוונת להורדה
המשרד להגנת הסביבה 2016 טיפול סביבתי משולב טיפול סביבתי משולב בתעשיות להורדה
המשרד להגנת הסביבה 2016 קרינה ורעש קרינה בלתי מייננת להורדה
המשרד להגנת הסביבה 2016 חומרים מסוכנים פסולת מסוכנת וטפול בקרקעות מזוהמות להורדה
משרד הכלכלה 2016 מנהל הממונה על התקינה תקן לא חל להורדה
משרד הכלכלה 2016 מנהל הממונה על התקינה חובת תו תקן להורדה
משרד המשפטים 2016 האפוטרופוס הכללי מערך פיקוח על אפוטרופוסים להורדה
משרד המשפטים 2016 רשות הפטנטים הסדרת רישום להורדה
משרד המשפטים 2016 רישום והסדר מקרקעין רישום בפנקס הזכויות ורישום בפנקס המקרקעין להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2016 אגף לדיג וחקלאות מים פיקוח על ייבוא דגים להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2016 הרשות לתכנון - האגף הכלכלי הקצאת עובדים זרים להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2016 הרשות לתכנון - האגף לתכנון כפרי מבנים חקלאיים להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2016 סחר חוץ חלוקת מכסות יבוא פטורות ממכס להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2016 אגף אנשי שירות ש.ה.מ רישוי יבוא ציוד חקלאי להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2016 השירותים הוטרינריים הסדרת מקצוע הרפואה הוטרינרית להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2016 השירותים להגנת הצומח - אגף ההסגר ייבוא (3 תחומים) להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2016 השירותים הוטרינריים - המחלקה לייבוא וייצוא ייבוא (8 תחומים) להורדה
משרד המשפטים 2016 האגף לרישום והסדר מקרקעין רישום בפנקס הזכויות ורישום בפנקס הבתים המשותפים להורדה