דוחות טיוב רגולציה קיימת 2015

משרד שנה רגולטור תחום פעילות
משרד הבריאות 2015 מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות אמ"ר להורדה
משרד הבריאות 2015 מינהל טכנולוגיות רפואיות ותשתיות אישור ויבוא תמרוקים להורדה
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 2015 אגף משאבי תשתית (אגף שימור אנרג יבוא ומכירת מכשירים צורכי חשמל, לרבות חובת יעילות מינימאלית והצגת נתונים להורדה
משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים 2015 אגף משאבי תשתית (אגף שימור אנרג חובות דיווח צריכת אנרגיה ונצילות להורדה
משרד הכלכלה והתעשייה 2015 מינהל ההסדרה והאכיפה הסדרה - מתן היתרים ורישיונות- חוק קבלני כח אדם להורדה
משרד הכלכלה והתעשייה 2015 מינהל ההסדרה והאכיפה הסדרה - מתן היתרים ורישיונות - חוק עבודת נשים להורדה
משרד הבינוי והשיכון 2015 רשם הקבלנים רישום וסיווג קבלנים להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2015 כימיה רישוי תכשירי הדברה להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2015 כימיה קביעת רמות שאריות חומרי הדברה להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2015 כימיה שרותי מעבדות להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2015 פיקוח תכשירים וטרינריים תרכיבים לשימוש וטרינרי להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2015 פיקוח תכשירים וטרינריים תכשירים כימיים להדברה וחיטוי להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2015 פיקוח תכשירים וטרינריים פיקוח תכשירים וטרינריים להורדה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר 2015 הרשות לתכנון - האגף הכלכלי רישוי סיטוני להורדה