רגולציה חכמה

מפתחת את החברה, מעודדת את הצמיחה

על מנת לקבל הסבר מקיף על מסגרת המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי - לחצו כאן   ;  לצפייה בפירוט ההקלה בנטל הרגולטורי לשנת 2016 - לחצו כאן
תכנית החומש הממשלתית
התכנית מציגה את התכנון החמש שנתי של כל משרד לטיוב הרגולציה שבאחריותו
סיכום שנת 2016
החיסכון בעלויות הרגולציה
לשנת 2016
רגולציות חדשות
הרגולציה המתוכננת במשרדי הממשלה (בקרוב)
הרגולציה בסדר היום בכנסת והממשלה (בקרוב)
על תהליכי טיוב הרגולציה
בואו להכיר לעומק את התהליכים השונים ואת המתודולוגיה העומדת בבסיסם
קולות קוראים
בואו להשתתף בשיח עם משרדי הממשלה על הרגולציות החשובות לכם
הצצה לרגולציה בישראל
365
תחומי רגולציה
216
רגולטורים
כ- 700 *
הוראות חוק רגולטוריות
מטרות המהלך
-25% בעלות המצרפית
של הבירוקרטיה
5
שנים
תרבות שיתוף
(ציבור ובעלי עניין)
חדשה
הערכת
עלות-תועלת
CC license by rachid ahitass