הכשרה לרגולטורים

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2118 בדבר "הפחתת הנטל הרגולטורי", ועל מנת להרחיב את הידע התאורטי והמעשי של הרגולטורים (המופיעים בספר הרגולטורים הממשלתי), וכן גורמים מקצועיים אחרים הלוקחים חלק בגיבוש מדיניות רגולציה, יתקיימו החל משנת 2017 הכשרות אקדמיות לגורמים האמורים שיכללו תאוריות מובילות מתחום הרגולציה, ומתן כלים מעשיים ליצירת רגולציה חכמה ומתקדמת.