רגולציה חכמה

מפתחת את החברה, מעודדת את הצמיחה

על מנת לקבל הסבר מקיף על מסגרת המהלך להפחתת הנטל הרגולטורי - לחצו כאן   ;  לצפייה בפירוט ההקלה בנטל הרגולטורי לשנת 2016 - לחצו כאן   ;  לצפייה בפירוט ההקלה בנטל הרגולטורי לשנת 2017 - לחצו כאן
תכנית החומש הממשלתית
התכנית מציגה את התכנון החמש שנתי של כל משרד לטיוב הרגולציה שבאחריותו
סיכום שנת 2017
פירוט החיסכון בעלויות הרגולציה
לשנת 2017
על תהליכי טיוב הרגולציה
בואו להכיר לעומק את התהליכים השונים ואת המתודולוגיה העומדת בבסיסם
קולות קוראים
בואו להשתתף בשיח עם משרדי הממשלה על הרגולציות החשובות לכם
הצצה לרגולציה בישראל
365
תחומי רגולציה
216
רגולטורים
כ- 700 *
הוראות חוק רגולטוריות
מטרות המהלך
-25% בעלות המצרפית
של הבירוקרטיה
5
שנים
תרבות שיתוף
(ציבור ובעלי עניין)
חדשה
הערכת
עלות-תועלת
CC license by rachid ahitass